Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek willen we beter begrijpen wat de rol is van ontsteking bij bipolaire stoornis.

Concreet willen we nagaan hoe ontstekingsstoffen veranderen doorheen de tijd na een depressieve of een hypomane/manische episode. Daarnaast bekijken we hoe het evenwicht tussen stimulerende en remmende ontstekingsstoffen verandert. Vervolgens onderzoeken we of personen met hoge ontstekingswaarden moeilijker te behandelen zijn dan personen met lage ontstekingswaarden. Dit is van belang omdat sommige personen in een later stadium misschien geholpen kunnen worden met ontstekingsremmende medicatie. Tot slot kijken we of de ernst van ontsteking samenhangt met de aandacht- en geheugenproblemen bij personen met een bipolaire stoornis.

We hopen dat de informatie die voortkomt uit deze studie ons verder kan helpen in de zoektocht naar beter begeleiding en behandeling van personen met een bipolaire stoornis.

Advertenties