Ethische goedkeuring

De studie werd goedgekeurd en veilig bevonden door de Commissie Medische Ethiek van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, de ethische commissie van de Broeders van Liefde en de ethische commissie van VZW Emmaus.

Advertenties