Volgende 5 onderzoeksmomenten

Tijdens de 8 maanden na het eerste onderzoeksmoment zullen we u nog vijfmaal uitnodigen voor een volgend onderzoeksmoment. Deze momenten zullen allen erg gelijkaardig verlopen. We controleren nogmaals de ontstekingswaarden in uw bloed en vragen een urinestaal. Daarnaast nemen we telkens de vragenlijsten af voor de stemming en zullen we u nog tweemaal vragen om de testen voor aandacht, concentratie en bewegingssnelheid uit te voeren. Deze onderzoeksmomenten zullen telkens 0,5 tot 1 uur duren. Na deze 6 onderzoeksmomenten is het onderzoek voor u afgelopen.

Advertenties